Relatie met Dirk Volkertszoon Coornhert

Op de plaats van het sociëteitsgebouw stonden vroeger drie panden. Naar thans vrij algemeen wordt aangenomen, heeft Dirk Volkertszoon Coornhert in het middelste van deze drie panden gewoond en daar zijn laatste levensjaren doorgebracht. Op 29 oktober 1590 is hij op deze plek ook gestorven en bijgezet in de St. Janskerk.

Coornhert was onder meer notaris, stadssecretaris te Haarlem en van de Staten van Holland.

Coornhert was een vooruitstrevende geest en een uitgesproken humanist. Zijn humanistische instelling bracht hem menigmaal in moeilijkheden tijdens de kerkelijke reformatie en contrareformatie.

Coornhert was echter bovenal een universeel geleerde, dichter, prozaschrijver, polemist, een spiritueel theoloog en een moralistische wijsgeer. Daarnaast was hij drukker, graveur, fluit- en klavecimbelspeler en – in die tijd niet geheel onbelangrijk – bedreven in de schermkunst. In onze vaderlandse geschiedenis een markante èn bekende persoonlijkheid.

In 1954 ontstond het plan om een gedenkteken voor Coornhert te laten vervaardigen. Er was echter al een gedenksteen, maar die steen bevond zich in de gevel van het pand Oosthaven 51. Twee leden, de heren Eddy van de Bovenkamp en Paul Weijer, trokken de stoute schoenen aan. Zij gingen uitgerust met zeepsop en klei, een ladder en het nodige gereedschap, naar het pand Oosthaven 51 om een afgietsel van de gevelsteen van Coornhert te maken. Zij vervoerden het resultaat van hun werk op een plank naar een steenbakker, die er geheel volgens plan een aardewerken afgietsel van maakte. Nog diezelfde avond werd dit in de gevel van de sociëteit ingemetseld.

Na de brand in 1971 is deze aardewerken afdruk naar de sociëteitszaal verplaatst. Vanaf die plaats kijkt Coornhert op ons neer en kijken wij naar hem op: zo hoort het ook!

De sociëteit is er in 1987 in geslaagd de originele gevelsteen te verwerven en die is toen alsnog in de gevel van het sociëteitspand geplaatst. Daar zal de gevelsteen wel voorgoed blijven.