Sociëteit ,,De Réunie” is in 1843 opgericht.

Initiatiefnemers voor de oprichting van de sociëteit waren de heren:

G. Prince, fabrikant

W.J. Fortuijn Droogleever, notaris

H.P.N. Koemans, fabrikant

A. Dortland, bankier

Dr. A. Romeyn, medicus

De sociëteit heeft vanaf de oprichting het huidige sociëteitsgebouw in gebruik. In het bestaan van de sociëteit hebben zich twee catastrofes voorgedaan: de Tweede Wereldoorlog en een grote brand in 1971.

In 1941 werd op last van de bezetter de sociëteit ontbonden en werden alle bezittingen in beslag genomen. Pas na de bevrijding kon de sociëteit weer na een grondige aanpassing in gebruik genomen worden. Ook de brand noopte tot een forse aanpassing van de inrichting van het pand.

De laatste verbouwing dateert van 2003. Toen is de gehele benedenverdieping van het pand ingrijpend gerenoveerd.

De geschiedenis van de sociëteit wordt uitvoerig beschreven in het gedenkboek van wijlen Berend Mesander, uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Sociëteit ,,De Réunie”.

Een tweede druk van het gedenkboek met aanvullingen over de periode 1993-2008 is verschenen in 2008 onder redactie van wijlen Lodi Leopold.